ลงชื่อ

ฉันต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม การขาย และข้อเสนอส่วนตัว

หรือต่อด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ก

twitch google steam reddit discord
มีบัญชีอยู่แล้ว?

เข้าสู่ระบบ

หรือต่อด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ก

twitch google steam reddit discord
ไม่ใช่สมาชิก? สมัครเลย

Path Of Exile Items

แพลตฟอร์ม

 • PC

เซิร์ฟเวอร์

 • PC Necropolis SC
 • PC Standard
 • Unique Belts

 • Gems

 • 6 Link Weapon

 • 6 Link Chest

 • Unique Flasks

 • Unique Body Armours

 • Unique Helmets

 • Unique Wands

 • Unique Shields

 • Unique Boots

 • Unique Swords

 • Unique Axes

 • Unique Quivers

 • Unique Bows

 • Unique Gloves

 • Unique Claws

 • Unique Staves

 • Essence

 • Unique Amulets

 • Unique Maces

 • Unique Daggers

 • Unique Rings

 • Fossils

จาก A ถึง Z

จาก Z ถึง A

ราคาต่ำสุด

ราคาสูงสุด

 • Mageblood (4 Flask)
  Mageblood
  Heavy Belt
  Requires Level 44+(25-35) to Strength+(30-50) to Dexterity
  +(15-25)% to Fire Resistance
  +(15-25)% to Cold Resistance
  Magic Utility Flasks cannot be Used
  Leftmost 4 Magic Utility Flasks constantly apply their Flask Effects to you
  Magic Utility Flask Effects cannot be removed
  Rivers of power course through your veins.

  Mageblood (4 Flask)

 • Headhunter
  Headhunter
  Leather Belt
  Requires Level 40+(25-40) to maximum Life+(40-55) to Strength
  +(40-55) to Dexterity
  +(50-60) to maximum Life
  (20-30)% increased Damage with Hits against Rare monsters
  When you Kill a Rare monster, you gain its Modifiers for 60 seconds
  "A man's soul rules from a cavern of bone, learns and
  judges through flesh-born windows. The heart is meat.
  The head is where the Man is."
  - Lavianga, Advisor to Kaom

  Headhunter

 • Ascent From Flesh
  Ascent From Flesh
  Chain Belt
  Requires Level 44+(9-20) to maximum Energy Shield+300 to Evasion Rating
  +(75-80) to maximum Energy Shield
  +(10-15)% to all Elemental Resistances
  You have Phasing if Energy Shield Recharge has started Recently
  30% increased Evasion Rating while Phasing
  10% increased Movement Speed while Phasing
  A single step forward
  Snap free from the prison
  Reborn into freedom eternal

  Ascent From Flesh

 • Auxium
  Auxium
  Crystal Belt
  Requires Level 79+(60-80) to maximum Energy Shield+(60-70) to maximum Energy Shield
  +(45-55) to maximum Mana
  Chill Effect and Freeze Duration on you are based on 100% of Energy Shield
  (20-25)% increased Elemental Damage with Attack Skills per Power Charge
  0.2% of Attack Damage Leeched as Mana per Power Charge
  As long as the soul is unfettered, so is the body.

  Auxium

 • Bated breath
  Bated Breath
  Chain Belt
  Requires Level 22+(9-20) to maximum Energy Shield+(15-25) to Intelligence
  10% increased Damage
  +(20-30) to maximum Energy Shield
  20% increased maximum Energy Shield
  50% increased Energy Shield Recharge Rate
  At knifepoint, a moment's hesitation means death.

  Bated breath

 • Belt of the Deceiver
  Belt of the Deceiver
  Heavy Belt
  Requires Level 20+(25-35) to Strength(15-25)% increased Global Physical Damage
  You take 30% reduced Extra Damage from Critical Strikes
  +(30-40) to maximum Life
  +(10-15)% to all Elemental Resistances
  Nearby Enemies are Intimidated
  In battle, virtue matters not.
  Only victory.

  Belt of the Deceiver

 • Bisco's Leash
  Bisco's Leash
  Heavy Belt
  Requires Level 30+(25-35) to Strength5% increased Quantity of Items found
  +(20-40)% to Cold Resistance
  1% increased Rarity of Items found per 15 Rampage Kills
  Rampage
  You were always there, by my side,
  whether we sat or played.
  Our friendship was a joyful ride,
  I wish you could have stayed.

  Bisco's Leash

 • Cold Doryani's Invitation
  Doryani's Invitation
  Heavy Belt
  Requires Level 68+(25-35) to Strength(20-30)% increased Cold Damage
  +(300-350) to Armour
  +(30-35)% to Fire Resistance
  +(30-35)% to Lightning Resistance
  0.6% of Cold Damage Leeched as Life
  (20-30)% chance to Freeze during any Flask Effect
  "You can invite them but you can never be
  sure who will come knocking."
  - Doryani, Queen's Thaumaturgist

  Cold Doryani's Invitation

 • Dyadian Dawn
  Dyadian Dawn
  Heavy Belt
  Requires Level 52+(25-35) to Strength+(70-85) to maximum Life
  +(20-40)% to Fire Resistance
  +(20-40)% to Cold Resistance
  1% of Attack Damage Leeched as Life against Chilled Enemies
  Ignites you inflict with Attacks deal Damage 35% faster
  Deal no Physical Damage
  With her cold resolve
  And burning sacrifice
  The Eternal twins arose.

  Dyadian Dawn

 • Faminebind
  Faminebind
  Rustic Sash
  Requires Level 18(12-24)% increased Global Physical Damage+(20-30)% to Cold Resistance
  20% increased Projectile Damage
  30% reduced Flask Charges gained
  60% increased Flask Effect Duration
  Deals 50 Chaos Damage per second to nearby Enemies
  After the Great Fire, the land lay barren
  and our forefathers grew weak.
  Mother Gull took pity on them
  and gave them grain and water.

  Faminebind

 • Feastbind
  Feastbind
  Rustic Sash
  Requires Level 11(12-24)% increased Global Physical DamageAdds 5 to 10 Physical Damage to Attacks
  +(20-40) to maximum Life
  0.2% of Physical Attack Damage Leeched as Life
  50% increased Flask Charges gained during any Flask Effect
  50% increased Mana Regeneration Rate during any Flask Effect
  Our forefathers danced and drank and ate their fill
  and did not honour the First Ones for their gifts.
  So the First Ones filled the sky with fire.

  Feastbind

 • Fire Doryani's Invitation
  Doryani's Invitation
  Heavy Belt
  Requires Level 68+(25-35) to Strength(20-30)% increased Fire Damage
  +(300-350) to Armour
  +(30-35)% to Cold Resistance
  +(30-35)% to Lightning Resistance
  0.6% of Fire Damage Leeched as Life
  (20-30)% chance to Ignite during any Flask Effect
  "You can invite them but you can never be
  sure who will come knocking."
  - Doryani, Queen's Thaumaturgist

  Fire Doryani's Invitation

 • Immortal Flesh
  Immortal Flesh
  Leather Belt
  Requires Level 50+(25-40) to maximum Life+(75-100) to maximum Life
  Regenerate (200-350) Life per second
  Regenerate (8-10) Mana per second
  -(25-15)% to all Elemental Resistances
  -(50-40) Physical Damage taken from Attack Hits
  40% increased Armour while not Ignited, Frozen or Shocked
  "She begged the Earth to spare her Son;
  Out of love the Earth agreed.
  To the other Elements she did not speak
  And out of spite They plotted."
  - Berek and the Untamed

  Immortal Flesh

 • Lightning Doryani's Invitation
  Doryani's Invitation
  Heavy Belt
  Requires Level 68+(25-35) to Strength(20-30)% increased Lightning Damage
  +(300-350) to Armour
  +(30-35)% to Fire Resistance
  +(30-35)% to Cold Resistance
  0.6% of Lightning Damage Leeched as Life
  (20-30)% chance to Shock during any Flask Effect
  "You can invite them but you can never be
  sure who will come knocking."
  - Doryani, Queen's Thaumaturgist

  Lightning Doryani's Invitation

 • Maligaro's restraint
  Maligaro's Restraint
  Chain Belt
  Requires Level 44+(9-20) to maximum Energy ShieldAdds 1 to (30-50) Lightning Damage to Attacks
  100% increased Shock Duration on you
  Shocks you cause are reflected back to you
  60% increased Damage while Shocked
  15% increased Movement Speed while Shocked
  "Our genius will pave the way forward.
  May all who are worthy be improved!"
  - Inquisitor Maligaro

  Maligaro's restraint

 • Meginord's Girdle
  Meginord's Girdle
  Heavy Belt
  Requires Level 8+(25-35) to Strength+25 to Strength
  Adds 10 to 20 Physical Damage to Attacks
  10% increased maximum Life
  +(10-20)% to Cold Resistance
  25% increased Flask Life Recovery rate
  Kaom's strength was rivaled only by
  the great Meginord of the north.

  Meginord's Girdle

 • Perandus Blazon
  Perandus Blazon
  Cloth Belt
  Requires Level 16(15-25)% increased Stun and Block Recovery+(20-30) to all Attributes
  (6-8)% increased Quantity of Items found
  +20% to Fire Resistance
  20% increased Flask Effect Duration
  -2 Physical Damage taken from Attack Hits
  A large enough debt turns even a friend
  into an enemy, and the Perandus family
  had more debtors than anyone.

  Perandus Blazon

 • Perseverance
  Perseverance
  Vanguard Belt
  Requires Level 78+(260-320) to Armour and Evasion Rating(4-8)% increased maximum Life
  +(20-40)% to Cold Resistance
  1% increased Attack Damage per 200 of the lowest of Armour and Evasion Rating
  Melee Hits which Stun Fortify
  You have Onslaught while Fortified
  "Some blows must be evaded. Some blows must be endured.
  The trick is to tell them apart."
  - Daresso, the Sword King

  Perseverance

 • Physical Doryani's Invitation
  Doryani's Invitation
  Heavy Belt
  Requires Level 68+(25-35) to Strength(20-30)% increased Global Physical Damage
  +(30-35)% to Fire Resistance
  +(30-35)% to Cold Resistance
  +(30-35)% to Lightning Resistance
  0.6% of Physical Damage Leeched as Life
  25% reduced Enemy Stun Threshold during any Flask Effect
  "You can invite them but you can never be
  sure who will come knocking."
  - Doryani, Queen's Thaumaturgist

  Physical Doryani's Invitation

 • Prismweave
  Prismweave
  Rustic Sash
  Requires Level 25(12-24)% increased Global Physical DamageAdds (14-16) to (30-32) Fire Damage to Attacks
  Adds (10-12) to (24-28) Cold Damage to Attacks
  Adds 1 to (60-68) Lightning Damage to Attacks
  +(6-15)% to all Elemental Resistances
  30% increased Elemental Damage with Attack Skills during any Flask Effect
  Nothing is as vivid as the rage of battle

  Prismweave

 • Ryslatha's Coil
  Ryslatha's Coil
  Studded Belt
  Requires Level 32(20-30)% increased Stun Duration on Enemies+(20-40) to Strength
  (30-40)% more Maximum Physical Attack Damage
  (40-30)% less Minimum Physical Attack Damage
  Adds 1 to (15-20) Physical Damage to Attacks
  +(80-100) to maximum Life
  Gain 50 Life when you Stun an Enemy
  All creatures have the potential for greatness or unequivocal failure.

  Ryslatha's Coil

 • Soul Tether
  Soul Tether
  Cloth Belt
  Requires Level 48(15-25)% increased Stun and Block Recovery+(20-40) to Intelligence
  Gain (4-6)% of Maximum Life as Extra Maximum Energy Shield
  Immortal Ambition
  Vaal bloodpriests were among the earliest intellectuals on record.
  It was they who found that a newly freed soul would
  desperately cling to any other source of life.

  Soul Tether

 • Sunblast
  Sunblast
  Cloth Belt
  Requires Level 16(15-25)% increased Stun and Block RecoverySkills which Throw Traps throw up to 2 additional Traps
  Thrown Traps land in an area around targeted location
  Traps cannot be triggered by Enemies
  +(20-30)% to Fire Resistance
  (50-75)% reduced Trap Duration
  25% increased Light Radius
  The sun's fury, trapped
  in pillars of blazing light,
  Explodes from its cage.

  Sunblast

 • The Magnate
  The Magnate
  Studded Belt
  Requires Level 16(20-30)% increased Stun Duration on Enemies+(40-50) to Strength
  +(20-25)% to all Elemental Resistances
  50% increased Flask Charges gained
  10% chance to deal Double Damage while you have at least 200 Strength
  5% chance to deal Triple Damage while you have at least 400 Strength
  Few men cast a longer shadow
  than the Great Meginord of the North.

  The Magnate

 • The Retch
  The Retch
  Rustic Sash
  Requires Level 44(12-24)% increased Global Physical Damage+(60-80) to maximum Life
  +(30-40)% to Cold Resistance
  0.4% of Physical Attack Damage Leeched as Life
  60% increased Flask Effect Duration
  30% reduced Flask Charges gained during any Flask Effect
  200% of Life Leech applies to Enemies as Chaos Damage
  15% increased Movement Speed during any Flask Effect
  But the grain grew twisted and the water turned dark
  and those who partook of Mother Gull's gift
  birthed monsters that fed
  on the flesh of one another.

  The Retch

 • Wurm's Molt
  Wurm's Molt
  Leather Belt
  Requires Level 41+(25-40) to maximum Life+(20-30) to Strength
  +(20-30) to Intelligence
  +(20-30)% to Cold Resistance
  2% of Physical Attack Damage Leeched as Life
  2% of Physical Attack Damage Leeched as Mana
  (500-1000)% increased total Recovery per second from Life Leech
  (500-1000)% increased total Recovery per second from Mana Leech
  They say a lifetime of wisdom is carried
  in every skin the great beasts shed.

  Wurm's Molt

เกี่ยวกับรายการ POE

Path of Exile เป็น MMORPG ที่น่าดึงดูดใจซึ่งพัฒนาและเผยแพร่โดย Grinding Gear Games


รายการ POE ใช้เพื่อแสดงถึงไม่ใช่แค่อุปกรณ์ของตัวละครเท่านั้น แต่ยังมีคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสถานที่ต่างๆ ได้โดยใช้เคอร์เซอร์ของเมาส์ ซึ่งรวมถึงช่องเก็บของ สิ่งของที่สวมใส่ ที่เก็บสัมภาระ และอื่นๆ ตลอดจนบนพื้น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถย้ายรายการทั้งหมดไปยังตำแหน่งรายการทั้งหมดได้ ประเภทรายการที่แตกต่างกันใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันในตำแหน่งรายการตามตาราง เช่น สินค้าคงคลังและที่เก็บ เมื่อพิจารณาจากประเภทแล้ว ไอเท็มจะมีคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความหายาก คุณภาพ ส่วนเสริมของไอเท็ม และระดับของไอเท็ม


ไอเท็ม Path of Exile มีบทบาทสำคัญในการฆ่าสัตว์ประหลาดและเปิดหีบเพื่อโต้ตอบกับชาวเมือง ซึ่งช่วยให้คุณปกป้องตัวละครของคุณและสังหารบอสที่แข็งแกร่งกว่าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถขายและซื้อสินค้า POE กับผู้เล่นอื่นเพื่อแลกกับสกุลเงิน POE


POECurrency.com สามารถจัดหารายการ POE จำนวนมากได้ ราคาถูก แต่ปลอดภัย สินค้าทั้งหมดทำอย่างดีโดยผู้ชายตัวจริง ลูกค้าสามารถใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ได้อย่างปลอดภัย หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับรายการ POE สำหรับการขาย โปรดติดต่อเรา ขอให้มีความสุขในการซื้อขาย

วิธีซื้อสกุลเงิน POE ที่ POECURRENCY.com

(ใช้ได้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและผู้เยี่ยมชม)

1: กำหนดแพลตฟอร์มของคุณ (PC/PS/XBOX) และเซิร์ฟเวอร์

2: *ซื้อเพียงสกุลเงินเดียว คลิก "ซื้อเลย"

    *ซื้อสินค้าสกุลเงินต่างๆ คลิก "ADD TO CART" ทีละรายการ แล้วคลิก "ชำระเงิน"

3: ตรวจสอบว่ารายการสกุลเงินที่คุณสั่งซื้อถูกต้องหรือไม่

4: กรอกข้อมูลผู้ใช้/ข้อมูลการจัดส่งและตรวจสอบว่าถูกต้อง

5: เลือกวิธีการชำระเงินและใช้คูปอง / รหัสที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อชำระเงินให้เสร็จสิ้น

6: รอการจัดส่งของเรา คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หลังจากเสร็จสิ้น

หากคุณพอใจกับบริการของเรา โปรดเขียนรีวิวห้าดาวให้เราได้ที่ Trustpilot (ไม่บังคับ)

คำติชมล่าสุด

Connecting to online customer service, please wait.

.